Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Feb 8, 2023

I Solcellskollens 86:e avsnitt dyker vi ner i ett, ibland bortglömt, men ack så viktigt område när det gäller omställningen av energisystemet: kraftelektronik. Och gäst är Torbjörn Thiringer, professor i elkraftteknik på Chalmers.

Vi börjar med att bena ut vad kraftelektronik är och genom två historiska...