Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Apr 12, 2023

Dagens gäst är Kristina Edström, en av Sverige och Europas främsta batteriforskare. Hon är bland mycket annat professor i oorganisk kemi på Uppsala universitet och koordinator för EU:s stora forskningssatsning på framtidens batterier, Battery 2030+.

I avsnittet tar vi avstamp i de framsteg som skett kring...