Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast


Dec 22, 2017

Det sjätte avsnittet av Solcellskollens podcast spelades in direkt från Svenska Solelmässan i Uppsala.

Från minut 4.30 pratar vi med Johan Lindahl om storskalig solel i Sverige, och en internationell utblick om vad som ligger bakom de extremt låga priserna på solel i länder såsom Mexiko, Saudiarabien och Chile.

Från minut 44.30 intervjuas Ylva Olofsson om hennes jobb med batterier på Volvo lastvagnar - och om hur batterierna kan få ett andra liv som solellager.