Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast


Feb 20, 2018

Det åttonde avsnittet av Solcellskollens podcast gästades av Anders Mannikoff. Anders är VD för Herrljunga Elektriska och samtalet blev en svindlande genomgång av sammantaget 150 år av elnätets historia och framtid  – sett ur perspektivet från Herrljungas lokala energibolag.

Avsnittet rekommenderas extra för insikt i en färsk studie som forskare på Uppsala Universitet gjorde på just Herrljungas elnät, där man studerade hur en solelproduktion på 30% av elanvändningen skulle påverka elnätet.