Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast


Nov 28, 2019

Hela den globala klimatrörelsen med Greta i spetsen uppmanar oss att lyssna på forskarna. Så det är precis vad vi gjort i dagens poddavsnitt!

I över 25 år har Chalmersprofessorn Christian Azar sysslat med klimatfrågan. 2008 skrev han den uppmärksammade Makten över klimatet, en bok som har haft stor betydelse för framväxten av klimatet som politisk fråga i Sverige. Han har även deltagit som huvudförfattare för FN:s klimatpanel tredje utvärderingsrapport, och rådgivit både Margot Wallström och Fredrik Reinfeldt i klimatfrågor. 

I avsnittet tog vi tillfället i akt och benade ut kunskapsläget kring klimatfrågan tillsammans med Christian. Vi pratar om vad man vet säkert om den globala uppvärmningen, och om det som är mer osäkert kring hur klimatet och de ekologiska systemen kommer reagera på högre halter av koldioxid och varmare temperaturer.

Avslutningsvis pratar vi även om vägar framåt för komma till bukt med klimatfrågan, och Christian berättar vad han skulle lägga till om han idag skrev om sin bok Makten över klimatet.

Länk från avsnittet: What if we stopped pretending — Jonathan Franzén, New Yorker

Vi blir jätteglada om du vill ta ett par minuter och fylla i en lyssnarenkät om Solcellskollens podcast här: https://forms.gle/71qjXj8Gi6u8nUwN7