Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast


Sep 20, 2018

Emma Nehrenheim har en stor uppgift: att som miljö- och hållbarhetschef se till att batteriföretaget Northvolt lever upp till sitt mål om att tillverka "världens grönaste batterier". 

I avsnittet pratade vi om de miljöaspekter som i princip alltid dyker upp när det pratas batterier: finns det tillräckligt av de metaller som krävs till batterierna? Kan metaller såsom kobolt utvinnas på ett juste sätt? Hur ser det ut med återvinningen? Och stämmer det verkligen att batteriproduktion ger upphov till så pass mycket koldioxid att man lika gärna kan köra vidare i sin gamla dieselbil? (Spoiler alert: nej.)

Givetvis pratade vi även om hur det går med bygget av Northvolts gigantiska batterifabrik utanför Skellefteå och i Västerås.