Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast


Oct 8, 2019

Gäst är Fredrik Hannerz, chef för enheten för utsläppshandel på Naturvårdsverket, och vi pratar om EU:s system för handel med utsläppsrätter. Vi pratade om hur systemet har gått ifrån att vara hånat, till att vara en av de allra viktigaste trenderna för omställningen av energisystemet i Europa. 

Fredrik berättade även om “The Swedish Proposal” som har pekats ut som den viktigaste anledningen till att priser på att släppa ut koldioxid har gått upp sen början av 2018. Vi resonerade även om aktuella frågor såsom Preems föreslagna raffinaderi i Lysekil och dess påverkan på koldioxidutsläpp i Europa, och om hur EU:s handelssystem i förlängningen kan användas för att möjliggöra negativa utsläpp. 

PS. Vad vill du höra mer av? Vem är drömgäst i podden? Vi blir jätteglada om du vill lämna lite feedback om Solcellskollens podcast via denna länk: https://forms.gle/71qjXj8Gi6u8nUwN7