Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast


May 20, 2020

Dagens gäst är Jenny Larfeldt, förbränningsingenjör på Siemens och tidigare adjungerad professor på Lunds universitet.

I avsnittet pratar vi om en teknik som Siemens i Finspång utvecklar och som är extra lovande som en del av ett framtida elsystem där produktion varierar beroende på väder och vind: nämligen gasturbiner. Och inte vilka gasturbiner som helst, utan turbiner som använder vätgas i stället för naturgas som bränsle — och som därmed har potential att bidra till ett koldioxidfritt elsystem.

I avsnittet pratar vi även om varför gasturbinernas modulära design skulle kunna möjliggöra en snabbare övergång till ett fossilfritt elsystem, om utmaningar att frakta och förvara vätgas, och om vad det är som gör Tyskland extra intresserade av vätgas.