Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast


Apr 15, 2019

Svensk vindkraft går som tåget: på fyra år förväntas elproduktionen från vindkraft nästan fördubblas jämfört med dagens årsproduktion på 20 TWh. Och enligt branschorganisationen behöver inte längre vindkraft subventioner för att byggas ut. 

I avsnittet gästades via av Linda Burenius Magnusson. Linda är ordförande i Svensk Vindenergi och Head of Public Affairs på OX2, och vi pratade om utvecklingen inom svensk vindkraft. Vi fick även höra om den danska utvecklingen (där vind redan står för 50% av landets elförbrukning) och om statusen för elcertifikatsystemet.