Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast


Apr 24, 2018

Det elfte avsnittet av podden gästades av riksdagsledamoten Lise Nordin. I samtalet vred vi ut och in på den politik och de regeringsutredningar som i dagsläget sker på energiområdet. 

I snart åtta år har miljöpartisten Lise Nordin varit en av de politiker som haft störst inflytande över svensk energipolitik, och drivande i frågor som Energiöverenskommelsen, slopat momskrav för mikroproducenter och borttagen solelskatt — för att nämna några.

I studion på Första långgatan i Göteborg pratade vi om just den politik som bedrivs, och hur den kan komma att påverka de som bl.a. vill satsa på egen solel, skaffa batterier, eller energieffektivisera. 

För (den potentiella) solcellsägaren som vill hoppa rakt till frågor om skattereduktionen, status för köerna till solcellsbidraget, eller solcellsstödets status efter valet kan börja lyssna vid 40 minuter.