Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast


Jun 12, 2024

I avsnittet gästas vi av Pontus de Maré. Som driftchef på Svenska kraftnät har han den grannlaga uppgiften att ansvara för den dagliga driften av Sveriges elsystem. 

Vi får bland annat höra om den handel kring el som syftar till att utbud och efterfrågan i så stor grad som möjligt ska matcha varandra inför 'drifttimmen' — det tillfälle då Pontus och hans kollegor i kontrollrummet tar över driften av elsystemet. Pontus berättar om stödtjänster och andra redskap finns tillgängliga i själva driften och hur dessa har utvecklats över tid.

Vi pratar även om utmaningar (och möjligheter) som uppstår i takt med att kraftsystemet i allt större grad präglas av relativt nya fenomen såsom kraftelektronik, batterier och solceller.

Om du gillade avsnittet med Pontus kan vi även rekommendera följande avsnitt:

Vill du föreslå en gäst till ett framtida avsnitt? Har du förslag på hur vi kan göra podden bättre? Fyll jättegärna i vårt feedback-formulär.