Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Dec 3, 2018

För ett par veckor sedan satt vi ner med Erik Dölerud från Modvion - företaget som håller på att utveckla 150 höga vindkraftstorn av trä. När avsnittet var slut, och vi hade pratat av oss om vindkraft och träbyggnation, kom vi in på ett av Eriks andra intressen: Elon Musks föreslagna alternativ...


Nov 20, 2018

I poddens nittonde avsnitt satt vi ner Erik Dölerud, teknikchef på Göteborgsföretaget Modvion. Modvion har tagit sig an den spektakulära utmaningen att bygga 150 meter höga vindkraftstorn av trä. I avsnittet pratade vi såklart om utmaningen i det, och om de trender som leder till att vindkraftverk blir större...


Oct 16, 2018

När Ibrahim Baylan tillträdde som energiminister fick han en huvudsaklig uppgift av statsministern: att ta fram en  blocköverskridande överenskommelse för svensk energipolitik. Den 10 juni 2016, knappt två år senare, var Energiöverenskommelsen ett faktum.

I det artonde avsnittet av Solcellskollens podcast satt...


Sep 20, 2018

Emma Nehrenheim har en stor uppgift: att som miljö- och hållbarhetschef se till att batteriföretaget Northvolt lever upp till sitt mål om att tillverka "världens grönaste batterier". 

I avsnittet pratade vi om de miljöaspekter som i princip alltid dyker upp när det pratas batterier: finns det tillräckligt av de...


Aug 23, 2018

Utsedd till Årets hållbarhetsmäktigaste 2016, tidigare talesperson för Gröna Bilister och numera VD för tankesmedjan Fores. Det finns få personer som är lika lämpade att ge en överblick av hur det går med  klimatomställningen än Mattias Goldmann. 

I den sextonde podden satt vi ner med Mattias och pratade om...