Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

May 24, 2018

Elmarknaden håller på att förändras drastiskt, inte minst som följd av digitalisering, ny teknik och de mekanismer som en större andel förnyelsebar el skapar — och ett av de företag som är i framkant av denna utveckling är svensk-norska el-startupen Tibber.

I det trettonde avsnittet träffade vi medgrundaren...


May 8, 2018

PM Nilsson på Dagens Industri är en av de politiska skribenterna som oftast — och med stort genomslag — använder sin ledarsida för att argumentera för att ett större fokus på klimat och miljö är smart, både för politiken och för industrin.

Vi träffade PM och pratade om höghastighetståg,...