Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Jul 23, 2018

Det femtonde poddavsnittet gästades av Olle Johansson, VD för Power Circle, och avsnittet blev ett “extra allt” om elbilar och den smygande elbilsrevolutionen som pågår.

Vi pratade om hur snabbt det går för elbilsutvecklingen, nya elbilsmodeller, miljöutmaningar, och huruvida laddinfrastruktur byggs ut i...