Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Sep 20, 2018

Emma Nehrenheim har en stor uppgift: att som miljö- och hållbarhetschef se till att batteriföretaget Northvolt lever upp till sitt mål om att tillverka "världens grönaste batterier". 

I avsnittet pratade vi om de miljöaspekter som i princip alltid dyker upp när det pratas batterier: finns det tillräckligt av de...