Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Oct 16, 2018

När Ibrahim Baylan tillträdde som energiminister fick han en huvudsaklig uppgift av statsministern: att ta fram en  blocköverskridande överenskommelse för svensk energipolitik. Den 10 juni 2016, knappt två år senare, var Energiöverenskommelsen ett faktum.

I det artonde avsnittet av Solcellskollens podcast satt...