Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Dec 19, 2019

Batterier är på allas läppar i dessa dagar, och inte minst batteritekniken som dominerar användningen i konsumentelektronik, elbilar och hemmabatterier — litiumjon. 

Gäst i avsnittet är materialingenjören Pavel Calderon som på olika sätt jobbat med batterier i nästan tio år. Han har bl.a. ansvarat...


Nov 28, 2019

Hela den globala klimatrörelsen med Greta i spetsen uppmanar oss att lyssna på forskarna. Så det är precis vad vi gjort i dagens poddavsnitt!

I över 25 år har Chalmersprofessorn Christian Azar sysslat med klimatfrågan. 2008 skrev han den uppmärksammade Makten över klimatet, en bok som har haft stor betydelse...


Nov 6, 2019

Det går snabbt i omställningen av det svenska elsystemet. På några år spår man att vindkraften kommer mer än fördubblas. I solcells-Sverige är ketchupeffekten påtaglig då nyheter om “Sveriges största solcellspark” dimper ner med korta mellanrum. Elbilar förväntas dominera nybilsförsäljning


Oct 23, 2019

I detta avsnitt pratar vi med en person som liksom få har örat mot marken när det gäller elbilarnas framfart i samhället: Tibor Blomhäll, president för Tesla Club Sweden. Ungefär tio år in från att de första kommersiella elbilarna började rulla på gatorna blir de praktiska erfarenheterna från köparna allt...


Oct 8, 2019

Gäst är Fredrik Hannerz, chef för enheten för utsläppshandel på Naturvårdsverket, och vi pratar om EU:s system för handel med utsläppsrätter. Vi pratade om hur systemet har gått ifrån att vara hånat, till att vara en av de allra viktigaste trenderna för omställningen av energisystemet i Europa. 

Fredrik...