Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Jan 3, 2019

Det har varit ett bra år för solcellsforskaren Joakim Widén.

I april fick han Svensk solenergis pris Årets prestation för sin forskning på hur man kan integrera solel i elsystemet. Han har blivit utsedd till professor på Uppsala universitet. Och på den årliga Solelmässan i slutet av november var han en av...