Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Jul 17, 2019

I det tjugosjätte avsnittet gästas vi av  Anders Palmqvist, vicerektor och professor i materialkemi på Chalmers som de senaste åren har ägnat en stor del av sin forskning åt att utveckla katalysatorer för bränsleceller fria från den sällsynta och dyra metallen platina. 

I avsnittet pratade vi - förutom om...