Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Sep 11, 2019

Avsnittet gästas av en poddbekanting, Björn Sandén. Björn är professor i innovation och hållbarhet på Chalmers, och gästade även Solcellskollens allra första poddavsnitt

I detta avsnitt breddar vi perspektivet och pratar om teknisk utveckling i bredare bemärkelse. Björn berättar om hur han går till väga...