Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Dec 19, 2019

Batterier är på allas läppar i dessa dagar, och inte minst batteritekniken som dominerar användningen i konsumentelektronik, elbilar och hemmabatterier — litiumjon. 

Gäst i avsnittet är materialingenjören Pavel Calderon som på olika sätt jobbat med batterier i nästan tio år. Han har bl.a. ansvarat...