Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Apr 29, 2020

Hur vi ska lösa frågan om lagring i framtidens elsystem är inte på långa vägar klart, även om det finns många bud på lösningar. Här gästas vi av kraftsystemveteranen Bo Normark från Innoenergy och tillsammans dyker vi ner i två av de mest lovande lösningarna för att lagra energi, nämligen i form...


Apr 8, 2020

Dagens gäst är Mauritz Andersson, forskare i elektroteknik på Uppsala universitet och projektledare på organisationen ELISE (Elektrisk Lufttransport i Sverige). 

I avsnittet dyker vi ner i alla möjliga aspekter kring elflyg: vilka flygresor passar bäst för elflyg? När kan det finnas kommersiella elflygplan...