Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Aug 12, 2020

HYBRIT är ett av Sveriges mest ambitiösa industriprojekt. Genom att använda vätgas i processen för att tillverka stål är tanken att stålproduktionen ska bli fossilfri — och på så sätt få bort 10% av Sveriges koldioxidutsläpp. 

Solcellskollens podcast gästas här av Mikael Nordlander, som sitter i...