Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Apr 28, 2021

Elektrobränslen, syntetiska bränslen eller — det mer deskriptiva — kolväteföreningar. Vad är de för något och vilken roll kan de spela i framtidens energisystem? Det pratade vi om med entreprenören Claes Fredriksson i poddens 56:e avsnitt. 

Liquid Wind, företaget där Claes är VD, planerar nämligen att...


Apr 7, 2021

Mellan 2008 och 2017 var den moderata politikern Mikael Odenberg generaldirektör för Svenska kraftnät, myndigheten som ansvarar för stamnätet och har systemansvar för elsystemet i Sverige. Här pratar vi om erfarenheterna därifrån och om hans syn på de utmaningar elsystemet står inför. 

I avsnittet tar vi...