Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Aug 30, 2017

Premiäravsnittet med Chalmersprofessorn Björn Sandén blev en panorama över solcellsutvecklingen de senaste 150 (!) åren, och med lite extra fokus på vad som egentligen hände i Tyskland – det som bidrog starkt till att det idag finns relativt billiga solceller, världen över.