Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Apr 10, 2024

I poddens 107:e avsnitt dyker vi tillsammans med Anna Larsson, strategikonsult på företaget Hifab Advisory, ner i energieffektiviseringsarbetet inom bostads- och fastighetssektorn som står för runt 40% av svensk energianvändning

Mellan 2009 och 2019 gick energianvändningen för att värma och förse varje...