Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Mar 18, 2020

Dagens gäst är Johan Paradis, solcellskonsult på det egna företaget Paradisenergi, som bl.a. har varit upphandlande konsult för tre av Sveriges fyra största solcellsparker. 

I avsnittet pratar vi om den trend som blivit allt tydligare den senaste tiden: allt större, och allt billigare solcellsparker. Ja, rentav...