Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Jun 10, 2020

Dagens gäst är Patrik Johansson, professor på Chalmers och en av Sveriges främsta batteriforskare. I avsnittet dyker vi framförallt ner i de batteritekniker som väntar bakom horisonten.  

Vad mer? Patrik berättar om hur tunga fordon han tror man kommer kunna driva med batterier. Han förklarar varför...