Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Apr 24, 2018

Det elfte avsnittet av podden gästades av riksdagsledamoten Lise Nordin. I samtalet vred vi ut och in på den politik och de regeringsutredningar som i dagsläget sker på energiområdet. 

I snart åtta år har miljöpartisten Lise Nordin varit en av de politiker som haft störst inflytande över svensk energipolitik,...


Apr 9, 2018

Det tionde avsnittet av Solcellskollens podcast spelades in på KTH tillsammans med Lennart Söder, professor i elektriska energisystem. Vi dök rätt ner i en diskussion om ett 100% förnybart elsystem. 

På ett årtionde har energidebatten i Sverige skiftat rejält. Från farhågor om att elnätet bara kan hantera en...