Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Apr 24, 2018

I snart åtta år har riksdagsledamoten och miljöpartisten Lise Nordin varit en av de politiker som haft störst inflytande över svensk energipolitik, och drivande i frågor som Energiöverenskommelsen, slopat momskrav för mikroproducenter, och borttagen solelskatt — för att nämna några.

I studion på Första...


Apr 9, 2018

Det tionde avsnittet av Solcellskollens podcast spelades in på KTH tillsammans med Lennart Söder, professor i elektriska energisystem. Vi dök rätt ner i en diskussion om ett 100% förnybart elsystem. 

På ett årtionde har energidebatten i Sverige skiftat rejält. Från farhågor om att elnätet bara kan hantera en...