Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast


Sep 11, 2017

Tomas Kåberger har sen början av 2000-talet varit en Sveriges mest publika och inflytelserika energiexperter. Meriterna stavas bland annat generaldirektör för Energimyndigheten under åren då vindkraft på allvar tog fart i Sverige, samt ordförande för Japan Renewable Energy Foundation med syfte att bana väg för ett hållbart energisystem i Fukushima-katastrofens efterdyningar. Idag är han professor i industriell energipolicy på Chalmers. 

I avsnittet pratade vi framförallt om den otroliga marknadstillväxt och utveckling av förnybar energi som sker i Kina, och om hur mer förnybar energi kan leda till färre geopolitiska konflikter.