Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast


Sep 11, 2019

Avsnittet gästas av en poddbekanting, Björn Sandén. Björn är professor i innovation och hållbarhet på Chalmers, och gästade även Solcellskollens allra första poddavsnitt

I detta avsnitt breddar vi perspektivet och pratar om teknisk utveckling i bredare bemärkelse. Björn berättar om hur han går till väga när han utvärderar potentialen och miljöbegränsningarna med elbilar. Vi resonerar kring framtidens elnätinfrastruktur och om hur biomassa kan komma att användas i framtidens energisystem. Slutligen går vi igenom de sektorer som lär bli svårast att ställa om. 

Ja, helt enkelt ett mycket späckat avsnitt om teknikens potential och tillvägagångssätt för att vi ska kunna leva 10 miljarder människor inom planetens gränser.