Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast


Nov 6, 2019

Det går snabbt i omställningen av det svenska elsystemet. På några år spår man att vindkraften kommer mer än fördubblas. I solcells-Sverige är ketchupeffekten påtaglig då nyheter om “Sveriges största solcellspark” dimper ner med korta mellanrum. Elbilar förväntas dominera nybilsförsäljning inom mindre än tio år. Ja, och så har vi det här med elektrifieringen av industrin. 

I centrum för detta? Det svenska elnätet som ska möjliggöra alltsammans. 

Här pratar vi med Maja Lundbäck från Svenska kraftnät om just utvecklingen av elnätet. (Svenska kraftnät är myndigheten med “systemansvar” för elförsörjningen i Sverige och förvaltare av stamnätet, det högspänningsnät som utgör ryggraden i det svenska elsystemet.)

I avsnittet pratade vi även om olika sorters elbrist och om de aktuella fall där verksamheter eller regioner har nekats att utöka sin elförbrukning. Vi pratade om utmaningar (och lösningar!) för elsystem med stor andel förnybar elproduktion — och om varför Maja tycker det är läge att “börja konstruera ett elsystem i Sverige igen”. 

Vi blir jätteglada om du vill ta ett par minuter och fylla i en lyssnarenkät om Solcellskollens podcast här: https://forms.gle/71qjXj8Gi6u8nUwN7