Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast


Apr 8, 2020

Dagens gäst är Mauritz Andersson, forskare i elektroteknik på Uppsala universitet och projektledare på organisationen ELISE (Elektrisk Lufttransport i Sverige). 

I avsnittet dyker vi ner i alla möjliga aspekter kring elflyg: vilka flygresor passar bäst för elflyg? När kan det finnas kommersiella elflygplan för reguljärtrafik? Och vad kommer krävas av flygplatserna? 

Avslutningsvis pratar vi om de scenarion som man ser i alla science fiction-filmer värda namnet — dvs samhällen med alla möjliga typer av flygande farkoster — och resonerar kring hur långt borta de är, egentligen.