Preview Mode Links will not work in preview mode

Solcellskollens podcast

Apr 15, 2019

Svensk vindkraft går som tåget: på fyra år förväntas elproduktionen från vindkraft nästan fördubblas jämfört med dagens årsproduktion på 20 TWh. Och enligt branschorganisationen behöver inte längre vindkraft subventioner för att byggas ut. 

I avsnittet gästades via av Linda Burenius Magnusson. Linda är...